Muzikos kūrinių skyrius

Muzikos kūrinių skyrius

Marius Kuzminas

Muzikos kūrinių skyriaus vadovas

marius.kuzminas@latga.lt
T: (8 5) 265 15 80

Violeta Žimelo

Muzikos kūrinių skyriaus specialistė

Violeta@latga.lt
T: (8 5) 265 16 00