Asociacijos tikslai

Asociacijos tikslai

Teisingai atlyginti autoriams ir kitiems teisių turėtojams už jų kūrybos naudojimą, o taip pat sudaryti sąlygas verslui ir visuomenei teisėtai naudotis kūriniais.

Asociacijos šūkis: “Už Jūsų ir mūsų teises!”