LATGA dokumentai

LATGA dokumentai

LATGA ĮSTATAI

AUTORINIO ATLYGINIMO TARIFAI

Už muzikos kūrinių panaudojimą
Už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą
Už vizualiųjų menų kūrinių panaudojimą
Už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu

PASKIRSTYMO TAISYKLĖS

Autorinio atlyginimo, surinkto už muzikos ir literatūros kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės
Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklės
Autorinio atlyginimo, surinkto už vizualinių menų kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės
Autorinio atlyginimo, surinkto už dramos ir dramos-muzikinių kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės
Kompensacinio atlyginimo, surinkto autoriams už kūrinių asmeninį atgaminimą, paskirstymo taisyklės
Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, paskirstymo taisyklės

KITI DOKUMENTAI

 
LATGA SUTARTYS IR PRIEDAI